U bent op zoek naar begeleiding voor een jonge vrouw die onbedoeld zwanger is.

Keuzebegeleiding

Chavah leef-leerhuis voor jonge moeders is een franchisenemer van Siriz. Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Siriz verleent o.a. kortdurende en langdurende psychosociale hulp, bijvoorbeeld bij het maken van een weloverwogen beslissing bij een onbedoelde zwangerschap.

Meer informatie

Begeleid wonen

Bent u op zoek naar een woonplek met begeleiding op maat dan is Chavah leef-leerhuis wellicht een passende plaats. Past uw cliënt binnen onze doelgroep?  Van de jonge moeders die bij Chavah komen wonen is de inschatting dat deze binnen 1 jaar, al dan niet met nog een stukje ambulante begeleiding, zelfstandig kunnen gaan wonen en de zorg en verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar kindje aankunnen.  Uw cliënt kan op dit moment niet terugvallen op haar huidige netwerk. Is uw cliënt gemotiveerd om zich in te zetten om zich zo te ontwikkelen dat bovengenoemde doelstelling haalbaar is?  U kunt dan contact met ons opnemen voor meer informatie.

In een aantal gevallen kan Chavah geen plek bieden. Zie hiervoor onze Contra indicatie.

Financiering

De begeleiding die Chavah biedt kan vanuit de WMO of het Rigg gefinancierd worden, hiervoor hebben we een indicatie nodig. De jonge moeder betaalt zelf een bijdrage voor de woonlasten.

Ondersteuning/zorg:

In het leef-leerhuis wordt gewerkt aan de hand van de Siriz-methodiek die in samenwerking met JSO is ontwikkeld. De methodiek is geënt op het bieden van ondersteuning in acht fasen en acht levensdomeinen. Dit vormt de basisstructuur in de begeleiding die aan de jonge moeders wordt geboden.
Onderdeel van de Siriz-methodiek is het gebruik van een ondersteunings- en zorgplan waarin de doelstellingen van de begeleiding en de ontwikkelpunten voor de cliënte systematisch zijn vastgelegd. Het plan vormt op cliëntniveau de leidraad en verantwoording voor de ondersteuning en zorg die aan de cliënte worden geboden. We bieden ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Administratieve ondersteuning (regelzaken, vervolghuisvesting);
  • Financiële ondersteuning (schulden, budgetteren);
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ondersteuning bij maatschappelijke participatie (school en werk)
  • Ondersteuning bij dagstructurering
  • Versterken steunend netwerk
  • Versterken/ verbeteren relatie vader van het kind

Is dit de oplossing?
Vul dan het inschrijfformulier in
.

AANMELDEN