Vandaag krijgen onze vrijwilligers een bijscholing in de methodiek die we binnen Chavah hanteren. Namelijk ‘Krachtwerk’.

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen.

Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Impuls.

krachtwerk training onder de bezielende leiding van Holly Haylock.