Op de site van de gemeente Groningen staat´Meedoen en erbij blijven. Dat is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Iedereen, met of zonder een beperking, doet zo lang en zoveel mogelijk mee aan de samenleving. De gemeente Groningen wil dat elke Stadjer zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Eventueel met steun van andere mensen, maatschappelijke instellingen en de gemeente.’

Goed nieuws!
Chavah heeft samen met Siriz meegedaan met de aanbesteding bij de gemeente Groningen voor ´Maatwerk begeleiding´ en ´Wonen met begeleiding´.
Vandaag hebben we het bericht ontvangen dat door de Gemeente Groningen onze inschrijvingen als ´geschikt´ zijn beoordeeld. Dit betekent dat hulpverleners naar ons door mogen gaan verwijzen en dat de begeleiding in ons leef- leerhuis bekostigd gaat worden.

Een prachtige stap voorwaarts waar we natuurlijk erg blij mee zijn.
Dat wat we willen gaan doen is nodig en de vraag naar de effectieve begeleiding zoals Chavah die wil geven is groot. Daar waren wij al van overtuigd.
Door deze gunning (zoals dit in het vakjargon wordt genoemd) is het een bevestiging en een mooie opsteker om door te gaan met waar we zo vol overtuiging en met enthousiasme mee bezig zijn.

We kunnen u ook melden, en daar zijn we dan ook zeer blij mee, dat we inmiddels concreet aan de slag zijn gegaan met het inplannen van een aantal bouwwerkzaamheden. We zijn zover dat ´de spade de grond in kan´. Vooralsnog is het plan om fasegewijs te gaan verbouwen omdat we nog niet alle financiën rond hebben voor de hele verbouw.(Dit zullen we als stichting zelf moeten regelen)

De foto geeft het zo mooi weer: de ondersteuning, geborgenheid en liefde van een moeder van en voor haar kind brengt iets moois voort!

U kunt óns ondersteunen om de jonge moeders te helpen dit waar te maken!

Bij deze dan nogmaals de dringende vraag of u dit ook wilt door bijvoorbeeld vaste donateur te worden, een gift te geven, uw bedrijf d.m.v. sponsoring in te zetten (bouwmaterialen zijn ook welkom), uw handen uit de mouwen te steken om te klussen, ons in contact te brengen met mogelijke sponsoren … of… heeft u een ander goed idee, neem dan contact met ons op.

    Wat zou het fantastisch zijn als we binnenkort zouden kunnen vertellen dat we niet fasegewijs hoeven te gaan bouwen maar direct de hele verbouw kunnen gaan doen!
    Dat wilt u toch ook?