U bent op zoek naar begeleiding voor een jonge vrouw die onbedoeld zwanger is.

Keuzebegeleiding

Chavah leef-leerhuis voor jonge moeders is een franchisenemer van Siriz. Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Siriz verleent o.a. kortdurende en langdurende psychosociale hulp, bijvoorbeeld bij het maken van een weloverwogen beslissing bij een onbedoelde zwangerschap.

“ELK LEVEN IS UNIEK, WAARDEVOL EN MAG GELEEFD WORDEN.”

Begeleid wonen

Bent u op zoek naar een woonplek met begeleiding op maat dan is Chavah leef-leerhuis wellicht een passende plaats. Past uw cliënt binnen onze doelgroep? Van de jonge moeders die bij Chavah komen wonen is de inschatting dat deze binnen 1 jaar, al dan niet met nog een stukje ambulante begeleiding, zelfstandig kunnen gaan wonen en de zorg en verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar kindje aankunnen. Uw cliënt kan op dit moment niet terugvallen op haar huidige netwerk. Is uw cliënt gemotiveerd om zich in te zetten om zich zo te ontwikkelen dat bovengenoemde doelstelling haalbaar is? U kunt dan contact met ons opnemen voor meer informatie.

In een aantal gevallen kan Chavah geen plek bieden.

Zie hiervoor onze Contra indicaties.

Financiering

De begeleiding die Chavah biedt kan vanuit de WMO of jeugdzorg (de Rigg) gefinancierd worden, hiervoor hebben we een indicatie/ bepaling jeugdhulp nodig. In een aantal gevallen betaalt de jonge moeder zelf een bijdrage voor de woonlasten.

Ambulante begeleiding:

Wij bieden de mogelijkheid tot ambulante begeleiding aan onze jonge moeders na een verblijf in Chavah. Verder kunnen we ook (intensieve) ambulante begeleiding bieden aan jonge moeders die wel een begeleidingsvraag hebben rond hun zwangerschap en hun jonge moederschap, maar waarvoor het niet nodig is om in het leef-leerhuis te wonen.

Ondersteuning/zorg:

In het leef-leerhuis wordt gewerkt met de methode krachtwerk.
Onderdeel van deze methode is het gebruik van een krachteninventarisatie en actieplannen waarin de krachten en doelstellingen van de cliënte systematisch zijn vastgelegd.

We bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
Administratieve ondersteuning (regelzaken, vervolghuisvesting);
Financiële ondersteuning (schulden, budgetteren);
Opvoedingsondersteuning
Ondersteuning bij maatschappelijke participatie (school en werk)
Ondersteuning bij dagstructurering
Versterken steunend netwerk
Versterken/ verbeteren relatie vader van het kind

DENKT U DAT CHAVAH DE BENODIGDE BEGELEIDING KAN BIEDEN?