“Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden.”

Onze Visie

Onze visie omvat elke leeftijdsgroep. Van het ongeboren kind tot de bejaarde volwassene. Wanneer een tienermeisje of jonge vrouw onbedoeld zwanger wordt, is het leven van haar ongeboren kindje net zo uniek en waardevol als dat van haarzelf en van een ieder ander. Elk kind, of het ongeboren is of al de tienerleeftijd heeft behaald, heeft recht op het ontvangen van liefde en geborgenheid waardoor het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
De naam Chavah is bewust gekozen. Chavah is de Hebreeuwse naam voor Eva en betekent ‘leven’. Door de keuze van deze naam willen we uitstralen dat een jonge moeder bij ons mag ervaren dat haar leven én het leven van haar kindje waardevol is en geleefd mag en kan worden.
De jonge moeder heeft zelf een verantwoordelijkheid om inzet te tonen om haar plek in de toekomst in de maatschappij in te nemen. We opereren als stichting in een maatschappij en wij willen de tienermoeders begeleiden om dit te kunnen realiseren.
Voor een goede ontwikkeling van het kind is het van belang dat de vader een rol speelt in zijn of haar leven. Een kind heeft recht op beide ouders. Als stichting hebben we het voornemen om de mogelijkheden te onderzoeken wat stichting Chavah voor de vaders kan betekenen.

Onze Missie

Wij willen tienermoeders en jonge moeders die ervoor gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen, helpen om in de toekomst zelfstandig voor zichzelf en hun kindje te kunnen zorgen. Hierbij hebben we een aantal doelen voor ogen betreffende moeder en/of kind.

De moeder voelt zich waardevol en geliefd, waardoor ze haar kindje met liefde kan omringen. Ze heeft haar eigenwaarde (her)ontdekt doordat ze zelf voor haar kindje kan zorgen, haar opleiding af kan maken en zich financieel weet te redden. En daar waar ze nog tegen vragen aan zal lopen, kan ze in haar, mede bij Chavah opgebouwde, netwerk de juiste antwoorden en/of hulp vinden, ook na het verblijf bij Chavah. Onze missie voor het kind is dat het zich geliefd en geborgen voelt en zich zo kan hechten waardoor de kans op een goede sociaal-emotionele ontwikkeling vergroot wordt.

“Een zelfstandige jonge moeder met een gehecht kind”

“ELK LEVEN IS UNIEK, WAARDEVOL EN MAG GELEEFD WORDEN.”

VOOR WIE

Wij kunnen plek bieden aan tienermoeders en jonge moeders tot en met 23 jaar en hun kindje. Vanaf hun zwangerschap, ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond. Vanwege onze pleegzorgachtergrond kunnen we ook begeleiding bieden aan minderjarige tieners. In een aantal gevallen kunnen we geen begeleiding bieden. Lees hiervoor onze Contra-indicatie

Waar

Chavah heeft twee leef-leerhuizen met elk 6 appartementen in de stad Groningen, in de wijk Ulgersmaborg.  De tienermoeders en jonge moeders kunnen met behulp van Chavah hun netwerk opbouwen en wanneer ze op zichzelf wonen van dit netwerk gebruik blijven maken. In Groningen zijn alle voorzieningen aanwezig en is het openbaar vervoer goed geregeld.

Begeleiding

Wij bieden ondersteuning bij het toeleven naar een bevalling, de eerste bijzondere weken na een bevalling en de hechting van de baby aan de jonge moeder. Daarna zal er worden toegewerkt naar de dag waarop de jonge moeder met haar kind op zich zelf zal kunnen gaan wonen. De kracht van onze kleinschalige leef-leerhuizen is dat we de nabijheid van een gezin kunnen bieden, waarin de jonge moeder rust, liefde en steun mag ervaren.

Loopt u net als wij warm voor deze visie? 

Ondersteun ons dan financieel om Chavah mogelijk te maken. Wij zetten graag uw gift om in daden!