agnesvenemaAgnes Venema

Initiatiefnemer /  Directeur-Bestuurder
Ik ben een vrouw die geniet van het leven en van mijn gezin. In 1993 getrouwd met Taeke en samen mochten we 4 prachtige kinderen krijgen. Twee jongens en twee meisjes. Van jongs af aan zit het mij in het bloed om naar de zwakkeren in de samenleving om te kijken. Ik heb de drive om het beste in mensen naar boven te halen en mensen in hun kracht te zetten. In 1994 heb ik mijn pabo diploma gehaald en ben toen in het basisonderwijs aan de slag gegaan. Eerst als leerkracht en later als intern begeleider. Daarbij was het mijn taak om de leerlingenzorg op de scholen in goede banen te leiden, leerkrachten te coachen in hun dagelijkse werk en ervoor te zorgen dat aan de onderwijsbehoeften van elk kind voldaan werd. Dit heb ik altijd met veel voldoening gedaan. Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een dak- en thuislozenopvang. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mens achter de mens. Wat drijft de ander om te komen tot het gedrag dat zichtbaar is? Een persoon is meer dan het gedrag dat hij/zij laat zien. Elk mens is waardevol en uniek en heeft zijn eigen gaven.  Deze overtuiging en mijn drive komen voort uit mijn geloof in Jezus Christus. Hij is de bron waaruit ik wil leven.

taekevenemaTaeke Venema

Initiatiefnemer / directie
Ik ben getrouwd met Agnes en samen hebben we vier kinderen. Ik ben een dankbaar christen, die geniet van het leven. Dankzij mijn lange ervaring in het onderwijs, eerst als leerkracht en daarna als directeur van verschillende basisscholen, ben ik een manager in hart en nieren. Samen met mijn team wil ik het beste in mensen naar boven halen. Door te coachen, stimuleren, enthousiasmeren, voorwaarden te scheppen enz. zorg ik voor een klimaat waarin mensen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. De talenten die ik heb gekregen zal ik voor mijn bestuurswerk voor stichting Chavah goed kunnen gebruiken en inzetten.

hajodewit

Hajo de Wit

Bestuurslid – voorzitter
Ik vind het een mooi initiatief om tienermoeders en jonge moeders bij te staan op een moment dat ze het moeilijk hebben, terwijl het juist het mooiste moment van hun leven zou moeten zijn: je eigen kindje op de wereld zetten en te zien opgroeien! Het is dan prachtig als zij hulp kunnen krijgen in een huiskamersetting waar ze een thuis hebben. Je gunt je eigen kinderen immers ook het allerbeste. Daar wil ik mij uiteraard graag voor inzetten. Nog los van het mooie van het initiatief, ben ik van mening dat het ook een opdracht is om degenen die het minder hebben getroffen bij te staan, op welke manier dan ook.

F. de Jong

Bestuurslid – penningmeester
Ik ben getrouwd en heb twee inmiddels volwassen zonen van 21 en 19. De oudste woont op kamers en de jongste zal binnenkort het huis verlaten. Onze kinderen hebben in een veilige en stabiele thuissituatie kunnen opgroeien. Helaas zijn de mogelijkheden en kansen niet voor iedereen gelijk waardoor niet ieder kind kan terugvallen op een stabiele thuisbasis. Stichting Chavah geeft jonge moeders en hun kindje een plek, zorg en begeleiding in het leef-leerhuis op een heel cruciaal moment in hun leven. Vanuit de bovenverdieping van onze woning kan ik het leef-leerhuis aan de Lavendelweg zien. Ik ben zelf werkzaam in de commerciële sector waar ik weinig tot niet in aanraking kom met deze doelgroep en met de moeilijkheden waar ze mee te maken hebben. Ik vind het daarom belangrijk en mooi dat ik mag bijdragen aan dergelijk mooi initiatief zo dicht bij huis!

mirjam rasker

Mirjam Rasker

Bestuurslid- secretaresse
Ik ben Mirjam Rasker, vrouw, moeder van 3 kinderen, dochter, zus, vriendin, werknemer, kerklid, buurvrouw, vrijwilliger etc. Met andere woorden, ik sta midden in de samenleving, ik ben er onderdeel van en wil mijn steentje bijdragen.

In de commerciële sector ondervond ik de grote afstand tot de kwetsbare doelgroepen die in de samenleving aanwezig zijn en waarvoor ik me meer zou willen inzetten. Bij mijn huidige werkgever, de MJD, werk ik voor en met de inwoners van de stad Groningen, met de meest kwetsbare groepen van 0-99 jaar.
Als managementassistent en voorheen projectmedewerker Ketenaanpak Mensenhandel heb ik levensverhalen van mensen gehoord die zo weinig kansen hebben (gekregen) in de samenleving, dat ze het nooit zonder hulp zouden redden. Met name de gevolgen voor de kinderen die hierbij betrokken zijn, zijn schrijnend.
Zonder hulp gaat dit van generatie op generatie door.
De Stichting Chavah wil proberen jonge vrouwen en kinderen een plek bieden en deze cirkel te doorbreken en ook in de toekomst van deze ene vrouw en kind een verschil maken. Daarom steun ik dit initiatief van harte en wil ik me hier graag voor inzetten.

Jaarverslagen

Vrijwilligersbeleid

Hier kunt u ons vrijwilligersbeleid vinden.

Vergoeding bestuur en directie

Er is geen vacatieregeling van kracht voor de bestuursleden en directie. Er wordt geen honorering toegekend.

Loopt u net als deze mensen warm voor deze visie?
Ondersteun ons om Chavah mogelijk te maken.
Wij zetten graag uw gift om in daden!

STEUN ONS!